Szent István templom

Templom     Az egyhajós, félköríves szentélyű templom a XIII. században épült, 2 periódusban. A XIII. század első harmadában készült a hajó és a szentély, mely a tatárjárás idején megrongálódott. Így a második periódus a tatárjárás utánra tehető, melyben a megrongálódott templomot újjáépítették. Ekkor keletkezett a díszes főpárkány, és a torony is.
    A főpárkányon 19 bajuszos emberfej látható. A legenda szerint a településre érkező tatárokat örökítették meg, ahol 20 félköríves részben 19 mongoloid típusú fejforma található, a huszadik fülke üres. A huszadik tatárról azt tartják, hogy sikerült megmenekülnie, ezért nem tudtak róla "portrét" készíteni.
   A kapufelirat szerint a falat 1632-ben Pop Zakariás készítette, de a templom köré valószínüleg már a XV. században kerítőfalat húztak, amire a bejárati kapu gótikus szárköve utal. Feltehetően ekkor csak a fal felújítására került sor.
     A néphagyomány Szent Istvánnak   tulajdonítja a mostani templom elődjének építését, de erről nin-
csenek okleveles adatok. Esztergomi levéltári feljegyzések szerint több mint kétszáz évvel ezelőtt találtak egy faragott követ, amelyen MV, azaz 1005 volt olvasható. - Az erős patrónus védte az aranyat, ezüstöt, ólmot bányászó börzsönyieket és templomukat, s annak falai is védték, őrizték a híveket a középkor századain át. Pedig sokszor dúlták, rabolták, fosztogatták, de a templom állta az idők viszontagságait. Mivel sem jövedelme, sem felszerelése nem volt, 1779-ben le akarták bontani, ám a király és a püspök adománya megmentette Börzsöny ékességét. Akkorra márcsak temetőkápolnaként látta el feladatát, mert időközben, a német telepesek bejövetele után a település központja a völgyben a bányásztemplom körül alakult ki.
    Az Árpád-kori templomot öt-hatszáz éven át temető övezte. A sírok küllőalakban helyezkedtek el, mert minden halottat arccal a templom felé fordulva temettek el.
  A templomot az 1960-as években helyreállították, Erdei Ferenc, Ybl-díjas építész tervei alapján. Évente egyszer augusztus 20-án, államalapításunk ünnepén, a templom udvarán celebrálják a misét. A templomot többször keresték fel filmforgatás céljából is.
    Legutóbb 1990-ben fenyegette az összeomlás veszélye, mert a falak erős sülylyedése miatt repedés keletkezett az apszis keleti ablaka fölött, s a diadalív záróköve kiesett. A csapadékvíz elvezetésével megállították a falak további süllyedését, s a templom puritán szépségével továbbra is kifejezheti a megszentelt hely üzenetét, hirdetheti a hit megtartó erejét.
Belső